Om het hoofd te kunnen bieden aan de constante groei heeft XLNC besloten om voortaan haar activiteiten samen te voegen met die van TpiCom. Wij nodigen u uit om onze nieuwe website www.tpicom.eu te bezoeken.
Due to constant growth XLNC has decided to join its activities with TpiCom. We would like to invite you to visit www.tpicom.eu
Pour faire face à la croissance permanante nous avons décidé de transferrer nos activités à TpiCom. Veuillez svp visiter  www.tpicom.eu